26/05/2024

RO Financiar

Despre economie si nu numai!

Documente financiar-contabile – Ce informații trebuie să cuprindă?

Gestionarea elementelor organizatorice de la nivelul unei firme devine, de cele mai multe ori o misiune greu de îndeplinit. Întocmirea unor documente financiar-contabile implică efort, răbdare și responsabilitate. Tocmai de aceea, vei avea nevoie de experți în servicii contabilitate Cluj Napoca, care să realizeze minuțios fiecare etapă organizatorică.

Există câteva reguli de bază care ar trebui îndeplinite. Documentele justificative trebuie să cuprindă, astfel, următoarele elemente principale:

–          denumirea documentului;

–       denumirea sau numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;

–       numărul documentului şi data întocmirii;

–     menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul)

–  conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării unei asemenea activități;

–    datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;

–   numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

De asemnea, în cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu.

Care sunt principalele erori care pot apărea în cazul unor documente financiar contabile?

În ceea ce privește organizarea documentelor oficiale de la nivelul firmei fiecare aspect ar trebui să fie tratat cu atenție la detalii. Din cauza neatenției pot apărea:

–          Ștersături, tăieturi sau modificări diverse – În documentele oficiale nu sunt acceptate astfel de erori. În cazul unor greșeli se utilizează doar o linie pentru a tăia informația dorită.

–          Lipsa numerotării sau realizarea greșită a procesului – La fiecare început de an este necesar să aloci timp pentru a numerota fiecare act.

–          Situații în care dispar dosarele – În cazul în care se întâmplă așa ceva, directorul executiv va încheia un proces verbal. Vor fi menționate: datele de identificare ale dosarului, numele și prenumele persoanei responsabile și data și împrejurările în care s-a constatat situația.

Prevenția este întotdeauna cea mai eficientă metodă prin care poți evita problemele sau situațiile neplăcute.

Alege cu încredere alternativele profesionale și apelează la un expert contabil Cluj Napoca